Foto: Spotkanie diabetykówZaproszenie do Ostródy

Koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie, jako jedyne z aktualnie działających kół PSD na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, posiadając pełną osobowość prawną, podjęło się zorganizowania Krajowej Konferencji Diabetologicznej, która odbędzie się 7 czerwca 2014 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 9. Konferencja odbywać się będzie pod hasłem „Cukrzyca zabójcą naczyń”. Patronat medyczny sprawuje prof. dr hab. n med. Elżbieta Bandurska – Stankiewicz z UWM w Olsztynie, która dobrała tematy wykładów i prelegentów. Po zakończeniu konferencji przewidziane są warsztaty tematyczne, w czasie których naukowcy i lekarze będą odpowiadać zainteresowanym na ich osobiste pytania. Współorganizatorem konferencji jest Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy, który sprawuje nadzór merytoryczny nad przebiegiem konferencji.

Pod patronatem. . .

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka województwa warmińsko mazurskiego – Jacka Protasa, Wojewody Warmińsko- Mazurskiego – Mariana Podziewskiego, Starosty Ostródzkiego – Włodzimierza Brodiuka, Burmistrza Miasta Ostróda- Czesława Najmowicza, Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa. Patronat medialny konferencji objęły: Gazeta Ostródzka, Rozmaitości Ostródzkie, ogólnopolskie czasopisma medyczne DIABETYK, PEN- CUKRZYCA i OTYŁOŚĆ/ świętujący 10 – lecie działalności dla dobra chorych na tą chorobę/, BIULETYN INFORMACYJNY CUKRZYCA, Radio Olsztyn, Radio Mazury, Telewizja Mazury oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

Edukacja i profilaktyka

Celem konferencji jest uświadomienie osobom chorującym na cukrzycę i mieszkańcom powiatu ostródzkiego oraz pracodawcom lokalnych zakładów pracy, jak ważną sprawą jest edukacja i profilaktyka tej choroby. Środki na przeprowadzenie konferencji organizatorzy pozyskali pisząc programy do Zarządu Powiatu Ostródzkiego, wnioski do firm farmaceutycznych, do firm działających na terenie powiatu ostródzkiego/ np. Nadleśnictwo Miłomłyn, OSI FOOD SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o./, które popierają statutowe działania naszego koła i z którymi realizujemy uzgodnione formy współpracy, np. przeprowadzenie badań załogi na wczesne wykrywanie cukrzycy i pomiary ciśnienia krwi. Jest to obopólna korzyść dla zakładów, które dbają o stan zdrowia swoich pracowników , a stowarzyszenie może realizować tematy profilaktyki dla społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że przeprowadzając Krajową Konferencję Diabetologiczną w Ostródzie 7 czerwca 2014 r. , na którą zapraszamy już dziś chorych na cukrzycę i zainteresowanych naszymi działaniami właścicieli zakładów pracy, przyczynimy się do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców ziemi ostródzkiej.