SUPERPRODUKT 2018

Ciśnieniomierz Diagnostic Pro Afib,  Morwa biała Forte z Colfarmu,  Morwa Biała Forte Plus z firmy – Avet Pharma , Cukier brzozowy Ksylitol,  krem Diabetegen Forte  oraz Seria książek kucharskie  dla diabetyków  to laureaci ubiegłorocznego plebiscytu „Dobre dla Diabetyka”.  W tym roku po raz dziewiąty ponad 40 produktów ubiegać się będzie o tytuł Superprodukt 2018.  Niektóre z nich kolejny raz poddane zostaną ocenie diabetyków. To oni są jurorami w plebiscycie. W kolejnych wydaniach magazynu „PEN. Cukrzyca i Otyłość” prezentować będziemy plebiscytowych kandydatów. Pokażemy ich także na naszych stronach internetowych: www.magazynpen.com.pl  i www.diabetycy24.pl. W każdej z pięciu kategorii czytelnicy „PEN-a” i Internauci wybiorą Superprodukt 2018. Producentów produktów, które uzyskają najwięcej głosów uhonorujemy pamiątkowymi dyplomami. Otrzymają oni również prawo oznaczania superproduktów specjalnym logiem plebiscytu a diabetykom ułatwi to zakupy. Mamy też upominki dla wybranych uczestników głosowania.

Głosowanie od 1 czerwca

Wprawdzie głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i na podjęcie decyzji, który z produktów należy wyróżnić jest jeszcze sporo czasu ale  dla osób na co dzień borykających się z cukrzycą nie jest to zadanie trudne. Czekamy na Państwa głosy do 5 listopada br., będziemy na bieżąco informować o zmieniającej się z dnia nadzień sytuacji wśród liderów plebiscytu.

———————————————————————————————————————

REGULAMIN PLEBISCYTU DOBRE DLA DIABETYKA 2018

EDYCJA IX

SUPERPRODUKT 2018

 1. Zgłaszanie produktów do plebiscytu „Dobre dla Diabetyka 2018.

– Do plebiscytu „Dobre dla Diabetyka 2018” można zgłosić preparaty, urządzenia, programy, usługi przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę, wspomagających leczenie, ułatwiających codzienne życie diabetyków w następujących kategoriach:

 1. Sprzęt do samokontroli, 2. Preparaty i produkty wspomagające, 3. Środki żywności, 4. Kosmetyki i preparaty do pielęgnacji ciała, 5. Inicjatywy, akcje i przedsięwzięcia edukacyjne .

– W każdej kategorii można zgłosić dowolną liczbę produktów.

– Do plebiscytu nie można zgłaszać specyfików  i leków na receptę, przepisywanych przez lekarzy, refundowanych.

– Zgłoszenia produktu do plebiscytu może dokonać chory na cukrzycę, jego opiekun, stowarzyszenie chorych na cukrzycę, diabetolog lub producent specyfiku a także hurtownia, sklep, producent.

– Produkt po weryfikacji polegającej na potwierdzeniu przydatności dla diabetyków  może zostać zakwalifikowany do plebiscytu lub w uzasadnionych przypadkach odrzucony.

– Produkty, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach  plebiscytu „Dobre dla Diabetyka”, w tym wyróżnione,  mogą  zostać zakwalifikowane do kolejnych edycji plebiscytu.

– Do plebiscytu zakwalifikowanych będzie po 8 produktów w każdej kategorii.

 1. Termin zgłaszania produktów do udziału w plebiscycie

– Zgłoszenia produktu do plebiscytu przyjmowane będą do 31 maja 2018 r.

– Termin zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Organizatora Plebiscytu

– Zgłoszenia zawierające: nazwę produktu, producenta, krótki opis  należy przesyłać e-mailem na adres: magazynpen@wp.pl lub listem na adres redakcji magazynu „PEN” , ul. Piękna 3, 15-282 Białystok z dopiskiem : „Plebiscyt”.

 1. Prezentacja produktów plebiscytowych

– Zakwalifikowane produkty do Plebiscytu prezentowane będą na łamach wydawanego przez Organizatora pisma  „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka oraz na redakcyjnej stronie  internetowej: www.magazynpen.com.pl i stronach partnerów, w tym m.in. : www.diabetycy24.p,www. lekmedia.pl i innych.

– Uczestnik plebiscytu może we własnym zakresie i na własny koszt  prezentować (zamieszczać w postaci reklamy, informacji)  produkty biorące udział w Plebiscycie zarówno w piśmie Organizatora , jak i w innych mediach w Polsce bez ograniczenia.

 1. Głosowanie

– Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kuponów zamieszczanych na łamach magazynu „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka” i w Internecie na stronie www.magazynpen.com.pl  oraz poprzez SMS wysyłany na podany przez organizatora numer.

–  Wśród wszystkich głosujących rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe przyznane w drodze konkursu.

 1. Rozstrzygnięcie plebiscytu

– Po zakończeniu głosowania  i podliczeniu wszystkich głosów ustalona zostanie lista  produktów, na które oddano największą liczbę  głosów.  Produkt, który otrzyma najwięcej głosów w każdej kategorii otrzyma tytuł SUPERPRODUKT 2018.

– Producenci (dystrybutorzy) produktów, które  zwyciężyły w plebiscycie otrzymają dyplomy-certyfikaty  z prawem używania  hasła promocyjnego „ Produkt wyróżniony przez czytelników w plebiscycie Magazynu Nowy Pen. Poradnik Diabetyka”.

 1. Inne

–  Werdykt komisji plebiscytowej, w skład które wchodzą przedstawiciele redakcji i wydawcy jest ostateczny .

– Reklamacje dotyczące przebiegu plebiscytu lub jego wyników przyjmowane są na piśmie i rozstrzygane przez zespół plebiscytowy w składzie jw.

——————————————————————————————–

REGULAMIN GŁOSOWANIA

Plebiscyt „Dobre dla Diabetyka 2018

SUPERPRODUKT  2018

I. GŁOSOWANIE.

 Produkty uczestniczące w plebiscycie „Dobre dla Diabetyka 2018” prezentowane będą w 1   i 2 numerze magazynu „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka” oraz na stronach internetowych  www.magazynpen.com.pl i www.diabetycy24.pl.

Głosować można za pośrednictwem kuponów drukowanych w magazynie „ Nowy PEN. Poradnik Diabetyka”, na stronie magazyn pen.com. pl i www.diabetycy24.pl oraz za pośrednictwem SMS.

Głosowanie za pośrednictwem kuponów

Kupony drukowane będą w magazynie „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka”- nr 1 i 2. Głosy są ważne na wyciętych  z czasopisma kuponach przesłanych w terminie do 5  listopada 2018 r. na  adres: Magazyn PEN, ul. Pułaskiego 123/42, 15-337 Białystok z dopiskiem na kopercie lub karcie pocztowej ”Plebiscyt”. Kupony przesłane po terminie nie zostaną uwzględnione.

Głosowanie w Internecie

Od 1 czerwca  2018 r. na stronach www.diabetycy24.pl i www.magazynpen.com.pl prezentowane będą wszystkie produkty zgłoszone do udziału w plebiscycie.  Głosowanie polega na zaznaczeniu w każdej kategorii jednego produktu.  Głos jest ważny, gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden produkt w jednej z pięciu kategorii.

Każdy uczestnik plebiscytu może głosować dowolną ilość razy, chyba że ilość ogranicza   system komputerowy.

Głosowanie  za pomocą SMS-ów

Każdy produkt uczestniczący w plebiscycie posiada kod sms (np. EDA.20, EDA33).  Aby głos był ważny wystarczy wysłać SMS na numer (zostanie podany ) w treści podając kod produktu. Wszystkie produkty z kodami zamieszczone zostaną w magazynie „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka”  oraz na stronach internetowych: www.diabetycy24.pl i www.magazynpen.com.pl. Głosowanie trwać będzie od 1 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 do 5 listopada 2018 r. , do godz. 14.00. Można oddać dowolną ilość głosów, chyba, że system SMS na to nie pozwoli. SMS-y wysłane po ustalonym terminie głosowania nie zostaną uwzględnione.

II. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

 1. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu wszystkich głosów wyłoniony zostanie w każdej

z pięciu kategorii produkt, na który oddano najwięcej głosów. Uzyska on miano  „Superproduktu 2018”.

 1. Producenci (dystrybutorzy) produktów, które zwyciężyły w plebiscycie otrzymają dyplomy –

certyfikaty  z prawem używania  logo plebiscytu i  hasła promocyjnego „ Produkt wyróżniony przez czytelników

w plebiscycie magazynu Nowy Pen. Poradnik Diabetyka.   „Superprodukt 2018”.

 1. Przewidziane są upominku dla głosujących. Sposób przyznawania i listę upominków określa odrębny regulamin.

III. INNE

 1. Werdykt komisji plebiscytowej, w skład której wchodzą przedstawiciele redakcji i wydawcy

jest ostateczny .

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu plebiscytu lub jego wyników przyjmowane są na piśmie i

rozstrzygane przez zespół plebiscytowy w składzie jw.

 1. Organizatorem plebiscytu jest redakcja magazynu „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka”, ul. Piękna 3, 15

– 282 Białystok.

 1. Adres do korespondencji j.w oraz adres mailowy: magazynpen@wp.pl

Białystok, 6 lutego 2018 r.