SUPERPRODUKT 2018

Ciśnieniomierz Diagnostic Pro Afib,  Morwa biała Forte z Colfarmu,  Morwa Biała Forte Plus z firmy – Avet Pharma , Cukier brzozowy Ksylitol,  krem Diabetegen Forte  oraz Seria książek kucharskie  dla diabetyków  to laureaci ubiegłorocznego plebiscytu „Dobre dla Diabetyka”.  W tym roku po raz dziewiąty ponad 40 produktów ubiegać się będzie o tytuł Superprodukt 2018.  Niektóre z nich kolejny raz poddane zostaną ocenie diabetyków. To oni są jurorami w plebiscycie. W kolejnych wydaniach magazynu „PEN. Cukrzyca i Otyłość” prezentować będziemy plebiscytowych kandydatów. Pokażemy ich także na naszych stronach internetowych: www.magazynpen.com.pl  i www.diabetycy24.pl. W każdej z pięciu kategorii czytelnicy „PEN-a” i Internauci wybiorą Superprodukt 2018. Producentów produktów, które uzyskają najwięcej głosów uhonorujemy pamiątkowymi dyplomami. Otrzymają oni również prawo oznaczania superproduktów specjalnym logiem plebiscytu a diabetykom ułatwi to zakupy. Mamy też upominki dla wybranych uczestników głosowania.

Głosowanie od 1 czerwca

Wprawdzie głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i na podjęcie decyzji, który z produktów należy wyróżnić jest jeszcze sporo czasu ale  dla osób na co dzień borykających się z cukrzycą nie jest to zadanie trudne. Czekamy na Państwa głosy do 5 listopada br., będziemy na bieżąco informować o zmieniającej się z dnia nadzień sytuacji wśród liderów plebiscytu.

———————————————————————————————————————

REGULAMIN PLEBISCYTU DOBRE DLA DIABETYKA 2018

EDYCJA IX

SUPERPRODUKT 2018

  1. Zgłaszanie produktów do plebiscytu „Dobre dla Diabetyka 2018.

– Do plebiscytu „Dobre dla Diabetyka 2018” można zgłosić preparaty, urządzenia, programy, usługi przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę, wspomagających leczenie, ułatwiających codzienne życie diabetyków w następujących kategoriach:

  1. Sprzęt do samokontroli, 2. Preparaty i produkty wspomagające, 3. Środki żywności, 4. Kosmetyki i preparaty do pielęgnacji ciała, 5. Inicjatywy, akcje i przedsięwzięcia edukacyjne .

– W każdej kategorii można zgłosić dowolną liczbę produktów.

– Do plebiscytu nie można zgłaszać specyfików  i leków na receptę, przepisywanych przez lekarzy, refundowanych.

– Zgłoszenia produktu do plebiscytu może dokonać chory na cukrzycę, jego opiekun, stowarzyszenie chorych na cukrzycę, diabetolog lub producent specyfiku a także hurtownia, sklep, producent.

– Produkt po weryfikacji polegającej na potwierdzeniu przydatności dla diabetyków  może zostać zakwalifikowany do plebiscytu lub w uzasadnionych przypadkach odrzucony.

– Produkty, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach  plebiscytu „Dobre dla Diabetyka”, w tym wyróżnione,  mogą  zostać zakwalifikowane do kolejnych edycji plebiscytu.

– Do plebiscytu zakwalifikowanych będzie po 8 produktów w każdej kategorii.

  1. Termin zgłaszania produktów do udziału w plebiscycie

– Zgłoszenia produktu do plebiscytu przyjmowane będą do 31 maja 2018 r.

– Termin zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Organizatora Plebiscytu

– Zgłoszenia zawierające: nazwę produktu, producenta, krótki opis  należy przesyłać e-mailem na adres: magazynpen@wp.pl lub listem na adres redakcji magazynu „PEN” , ul. Piękna 3, 15-282 Białystok z dopiskiem : „Plebiscyt”.

  1. Prezentacja produktów plebiscytowych

– Zakwalifikowane produkty do Plebiscytu prezentowane będą na łamach wydawanego przez Organizatora pisma  „PEN. Cukrzyca i Otyłość” –  Poradnik Diabetyka   oraz na redakcyjnej stronie  internetowej: www.magazynpen.com.pl i stronach partnerów, w tym m.in. : www.diabetycy24.p,www. lekmedia.pl i innych.

– Uczestnik plebiscytu może we własnym zakresie i na własny koszt  prezentować (zamieszczać w postaci reklamy, informacji)  produkty biorące udział w Plebiscycie zarówno w piśmie Organizatora , jak i w innych mediach w Polsce bez ograniczenia.

  1. Głosowanie

– Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kuponów zamieszczanych na łamach magazynu „PEN. Cukrzyca i Otyłość” i w Internecie na stronie www.magazynpen.com.pl  oraz poprzez SMS wysyłany na podany przez organizatora numer.

–  Wśród wszystkich głosujących rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe przyznane w drodze konkursu.

  1. Rozstrzygnięcie plebiscytu

– Po zakończeniu głosowania  i podliczeniu wszystkich głosów ustalona zostanie lista  produktów, na które oddano największą liczbę  głosów.  Produkt, który otrzyma najwięcej głosów w każdej kategorii otrzyma tytuł SUPERPRODUKT 2018.

– Producenci (dystrybutorzy) produktów, które  zwyciężyły w plebiscycie otrzymają dyplomy-certyfikaty  z prawem używania  hasła promocyjnego „ Produkt wyróżniony przez czytelników w plebiscycie Magazynu Pen. Cukrzyca i Otyłość – Dobre dla Diabetyka”.

– Producenci (dystrybutorzy) produktu, który uzyskał  w trzech dowolnych edycjach plebiscytu wyróżnienie  otrzymują  certyfikat „Dobre dla Diabetyka” na okres 3 lat oraz puchar.

  1. Inne

–  Werdykt komisji plebiscytowej, w skład które wchodzą przedstawiciele redakcji i wydawcy jest ostateczny .

– Reklamacje dotyczące przebiegu plebiscytu lub jego wyników przyjmowane są na piśmie i rozstrzygane przez zespół plebiscytowy w składzie jw.