Wskaż najlepszy produkt

Po raz dziesiąty wystartował plebiscyt „Dobre dla Diabetyka – Supeprodukt 2019”, co oznacza, że diabetycy wskażą te produkty, które ich zdaniem są niezbędne w samokontroli cukrzycy. To surowe jury plebiscytowe, bo w większości złożone z diabetyków, którzy na co dzień zmuszeni są do walki z tą podstępną chorobą cywilizacyjną. W plebiscycie uczestniczy 40 produktów. Zgłosili je czytelniczy magazynu „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka”, producenci, firmy farmaceutyczne hurtownie. Który z produktów zyska najwięcej głosów i otrzyma miano Superproduktu 2019 w swojej kategorii okaże się jesienią?. Chociaż do rozstrzygnięcia  jest jeszcze dużo czasu ale warto już dzisiaj  zagłosować TU GŁOSUJ. Regulamin głosowania jest (dalej). Uczestnicy głosowania mogą liczyć na nagrody niespodzianki, ale o tym w najbliższym czasie.

REGULAMIN GŁOSOWANIA

Plebiscyt „Dobre dla Diabetyka 2019

SUPERPRODUKT  2019

I. GŁOSOWANIE

1.  Produkty uczestniczące w plebiscycie „Dobre dla Diabetyka 2019”  prezentowane będą w 1, 2  i 3 numerze magazynu „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka” oraz na stronach internetowych  www.magazynpen.com.pl i www.diabetycy24.pl.

Głosować można za pośrednictwem kuponów drukowanych w magazynie „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka”, na stronie www.magazynpen.com. pl i www.diabetycy24.pl. i SMS

Głosowanie za pośrednictwem kuponów

Kupony drukowane będą w magazynie „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka ”  nr 1, 2 i 3. Głosy są ważne na wyciętych  z czasopisma kuponach przesłanych w terminie do 15  października  2019 r. na  adres: Magazyn PEN, ul. Pułaskiego 123/42, 15-337 Białystok z dopiskiem na kopercie lub karcie pocztowej ”Plebiscyt”. Kupony przesłane po terminie nie zostaną uwzględnione.

Głosowanie w Internecie

Od 15 marca  2019 r. na stronach www.diabetycy24.pl i www.magazynpen.com.pl prezentowane będą wszystkie produkty zgłoszone do udziału w plebiscycie.  Głosowanie polega na zaznaczeniu w każdej kategorii jednego produktu.  Głos jest ważny, gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden produkt w jednej z czterech kategorii.

Każdy uczestnik plebiscytu może głosować dowolną ilość razy, chyba że ilość ogranicza   system komputerowy.

II.  ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

1. Po zakończeniu głosowania  i podliczeniu wszystkich głosów  wyłoniony zostanie w każdej

z pięciu  kategorii produkt, na który oddano najwięcej głosów. Uzyska on miano  „Superproduktu 2019”.

2. Producenci (dystrybutorzy) produktów, które  zwyciężyły w plebiscycie otrzymają dyplomy –

certyfikaty  z prawem używania  hasła promocyjnego „ Produkt wyróżniony  w plebiscycie „Superprodukt 2019”.

3.  Producenci (dystrybutorzy) produktu, który uzyskał  w trzech dowolnych edycjach

plebiscytu wyróżnienie  otrzymują  certyfikat „Dobre dla Diabetyka” na okres 3 lat

oraz  puchar.

4. Przewidziane są upominku dla głosujących. Sposób przyznawania i listę upominków   określa odrębny regulamin.

III. INNE

1. Werdykt komisji plebiscytowej, w skład której wchodzą przedstawiciele redakcji i wydawcy

jest ostateczny .

2.  Reklamacje dotyczące przebiegu plebiscytu lub jego wyników przyjmowane są na piśmie i

rozstrzygane przez zespół plebiscytowy w składzie jw.

3. Organizatorem plebiscytu jest redakcja magazynu „Nowy PEN. Poradnik Diabetyka ”, ul. Piękna 3,  15

– 282 Białystok.

4. Adres do korespondencji j.w oraz adres mailowy:  magazynpen@wp.pl

Białystok, 1 lutego 2019 r.