PODSTAWY PSYCHOLOGII. Podręcznik dla studentów medycyny. . . .

Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy.PODSTAWY PSYCHOLOGII

Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych pod red. M. Talarowskiej, Antoniego Florkowskiego, Piotra Gałeckiego

W ostatnich latach Podstawy Psychologii znalazły się w programach nauczania prawie wszystkich kierunków medycznych, oferowanych przez wyższe uczelnie w kraju.  Niestety nadal brakuje materiałów dydaktycznych, które pozwoliły by wykładowcom przedstawić studentom w szczegółowy, a zarazem przystępny i ciekawy sposób informacje z tej dyscypliny.

  • Podstawy psychologii.

  • Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych to aktualne i nowoczesne źródło wiedzy, napisane przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w różnych specjalnościach psychologii i psychiatrii (dydaktyków, pracowników naukowych i klinicystów). Autorzy  starali  się zapewnić mu jak najwyższy poziom merytoryczny. Odpowiedzieli w ten sposób zarówno na rosnące zainteresowanie problematyką psychologiczną nauczycieli akademickich i studentów kierunków medycznych, jak i na zapotrzebowanie praktykujących już przedstawicieli różnych specjalności medycznych. Książka powinna zainteresować : lekarzy, stomatologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Podręcznik jest zatem przeznaczony dla tych wszystkich, którzy w codziennej praktyce z pacjentem wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej.
  • Podręcznik dla Ciebie

Publikacja prezentuje najistotniejsze współcześnie zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej i stosowanej. Składa się z trzech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do problematyki psychologii. Omówiono w niej przedmiot psychologii jako nauki, jej kierunki, biologiczne podłoże funkcjonowania psychiki oraz poszczególne procesy psychiczne (emocje, motywacje, procesy poznawcze) i różnice indywidualne (osobowość, temperament, inteligencja). Część druga poświęcona została wybranym tematom z zakresu psychologii klinicznej. Zawarto w niej podstawowe informacje dotyczące diagnozy psychologicznej, zjawiska stresu, psychopatologii społecznej oraz opisano zasady udzielania pomocy psychologicznej. Zamieszczono tam również krótki przegląd wybranych zaburzeń psychicznych. W części trzeciej, poza analizą pojęcia psychologii zdrowia i psychosomatyki, skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z sytuacją pacjenta chorego somatycznie oraz na zasadach współpracy przedstawicieli kierunków medycznych z pacjentem i jego rodziną.

Spis treści i streszczenia rozdziałów – TU KLIKNIJ

ISBN 978-83-62182-16-9, format B5, 352 strony, waga 0,6 kg, cena det. 65 zł


Ten wpis został opublikowany w kategorii BIBLIOTEKA DIABETYKA, BIBLIOTEKA DIABETYKA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.