Bezdech. Senny zabójca dopada diabetyków.

Sen. Bezdech sennyBezdech senny – nocny zabójca

Aż 70% pacjentów z cukrzycą typu 2 cierpi na obturacyjny bezdech senny. U osób z bezdechem sennym prawdopodobieństwo rozpoznania cukrzycy wzrasta nawet do 70%! Ten ścisły związek pomiędzy obturacyjnym bezdechem sennym i cukrzycą typu 2 potwierdzają badania.

Objawy bezdechu sennego mylone z objawami cukrzycy

Niektóre objawy obserwowane w cukrzycy i bezdechu sennym są bardzo podobne, dlatego bardzo często przypisywane są tylko jednej z tych chorób, najczęściej cukrzycy. Świadomość wagi problemu bezdechu sennego w środowisku lekarzy jest w dalszym ciągu niedostateczna. Takie symptomy jak: zmęczenie, nadmierna senność dzienna, częste oddawanie moczu w nocy, nieprawidłowy profil ciśnienia tętniczego, a także otyłość rzadko kojarzone są z nieleczonym bezdechem. Warto pamiętać, że wyrównanie metaboliczne cukrzycy jest trudniejsze jeśli u pacjenta współistnieje nieleczony bezdech senny – mówi dr n. med. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obturacyjny bezdech senny najczęściej dotyczy mężczyzn, po 40. roku życia, z nadwagą lub otyłością. W grupie ryzyka są też osoby z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową oraz po przebytych udarach mózgu. Znacznie rzadziej schorzenie dotyka kobiet przed menopauząi nieletnich/młodych dorosłych.  Z uwagi na istotny wzrost otyłości Polaków również w tych grupach obserwowana jest zwiększająca się zachorowalność na bezdech senny.

Ze względu na podobne objawy cukrzycy i bezdechu sennego niezwykle ważne jest obserwowanie przez pacjenta własnego organizmu, słuchanie uwag bliskich dotyczących naszych kwestii zdrowotnych (np. głośne chrapanie, zaobserwowany bezdech) i przekazanie rzetelnych informacji lekarzowi. To właśnie lekarz skieruje nas na stosowne badania, które przyspieszą proces diagnozy i leczenia, zapobiegając tym samym powikłaniom.

Terapia bezdechu sennego może poprawiać jakość życia i zdrowie diabetyka

Jednoczasowa terapia bezdechu sennego może nie tylko niwelować uciążliwe dolegliwości diabetyków m.in.: nadmierną senność dzienną, poprawę koncentracji czy nykturię, ale także korzystnie modyfikować ryzyko sercowo-naczyniowe u tych pacjentów. Należy pamiętać, że główną przyczyną przedwczesnych zgonów chorych z cukrzycą są choroby układu krążenia (np. udar mózgu), a nieleczony bezdech istotnie to ryzyko zwiększa. Zarówno Amerykanie, jak i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego kwalifikują bezdech senny jako główną przyczynę nadciśnienia tętniczego wtórnego oraz nadciśnienia trudnego  w kontroli tj. nadciśnienia opornego na terapię lekową. Bezdech senny jest także odpowiedzialny za nadciśnienie w okresie snu pacjenta (nadciśnienie maskowane). Przy współwystępującej cukrzycy jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem a jednocześnie najczęściej pozostaje nierozpoznane – mówi dr n. med. Jacek Wolf z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konieczna diagnostyka

Diagnostyka bezdechu sennego u pacjentów z cukrzycą jest o tyle trudna, że niektóre objawy w przebiegu schorzenia charakterystyczne dla diabetyków np. nadmierna senność czy potrzeba oddawania moczu w nocy (nykturia) są także częstymi objawami nieleczonego bezdechu sennego. Zależność ta osłabia często czujność zarówno pacjentów, jak i lekarzy, a w konsekwencji opóźnia czas postawienia pełnej diagnozy.

Zalecenia diabetologiczne dla lekarzy sugerują krzyżową diagnostykę przesiewową. W przypadku zdiagnozowania jednego ze schorzeń: pacjenci z bezdechem powinni wykonać diagnostykę w kierunku cukrzycy a diabetycy powinni zostać poddani badaniom w kierunku bezdechu (np. polisomnografia, poligrafia). Badania dowodzą, że pacjenci z bezdechem sennym mają gorszą tolerancję glukozy i częściej obserwowany jest u nich tzw. stan przedrzucawkowy. Objawami tego jest m.in m.in.np. podwyższona glikemia rano na czczo, co niezależnie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy.

Jeśli podejrzewasz u siebie bezdech senny, zgłoś się do swojego lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do poradni pulmonologicznej. Szczegółowe informacje, jak diagnozować obturacyjny bezdech senny, a także lista pracowni snu dostępne są na stronie: www.ZdrowySen.info.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ZDROWIE i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.